Данъчни облекчения за отглеждане на дете за 2021 година

Posted on Leave a comment

При ползване на данъчното облекчение за деца по Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2021 г. сумата, която ще се приспада от годишните данъчни основи е: при едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 4 500 лв.; при две ненавършили пълнолетие деца – в размер на 9 000 лв.; при три […]

Продажба на стоки в интернет и деклариране на дохода от дейността

Posted on Leave a comment

Какво е онлайн търговия Онлайн търговия e покупко-продажба по занятие с цел печалба на стоки или услуги, която се осъществява основно чрез електронни магазини, онлайн платформа /Amazon, eBay/, платформа за обяви /OLX, Bazar.bg/, социални мрежи /Facebook, Instagram/ и други подобни. Ако продавате стоки или услуги в интернет, трябва да знаете, че от гледна точка на […]

Основни промени в Наредба № Н-18 от 2006 г., обнародвани на 29.03.2019 г.

Posted on Leave a comment

Обобщение на промените в Наредба Н-18, обнародвани на 29.03.19 Възможност за електронен фискален бон за търгуващите чрез електронен магазин. Електронната касова бележка може да се генерира изцяло в електронен вид и да се изпрати по имейл на потребителя, без отпечатване на хартия Описани са правилата за вписване и заличаване в списъка на електронните магазини, който […]

Какво трябва да знаят физическите лица, които продават стоки в интернет

Posted on Leave a comment

Законодателни промени предвиждат съхраняването на информация за пратките с наложен платеж за срок от 5 г. с цел данъчно облагане на конкретни сделки Сигурно всеки има поне по един познат, който продава разнообразни стоки в интернет и така генерира доход, който често надхвърля средната заплата в страната. Колко от тези ваши познати надлежно изпълняват законовите […]

Декларации от предприятия без дейност за 2017 година

Posted on Leave a comment

Във връзка със зачестилите въпроси относно какви декларации следва да подават предприятия без дейност през 2017 решихме да обобщим най-важното от промените. 1. Съгласно чл. 92 (4) от ЗКПО предприятия, които не са осъществявали дейност, по смисъла на Закона за счетоводството, през 2017 година не подават годишна данъчна декларация към НАП и не подават годишен […]

Промени в сила от 01.01.2018

Posted on Leave a comment

В статията ще разгледаме накратко промените, които влязоха в сила от 01.01.2018. На първо място следва да отбележим, че МРЗ се покачва с 50 лева и става 510 лeвa. През следващите две години МРЗ ще продължи да се увеличава като през 2020 година трябва да бъде 610 лeвa. Увеличават се и МОД по икономически дейности […]