Стартира новият сайт на „Раденкови Консулт“ ООД – гр. Шумен

Posted on Leave a comment

Компанията ни осъзнаваше необходимостта от нов и модерен сайт, затова, започнахме проект за неговото създаване. Искахме систематичен подход, който да отчете всички аспекти на маркетинга и уеб дизайна. Подходът ни към създаването на сайта беше следният: – Стратегия за развитие; – Предназначение на сайта и целеви групи на продуктите; – Създаване на схема и концепция […]