За нас

Счетоводна къща „Раденкови Консулт“ ООД е създадена през 2016г. в град Шумен. Фирмата предлага професионално счетоводно обслужване за всеки тип бизнес на територията на цялата страна. Приоритетите на счетоводна къща „Раденкови Консулт“ ООД са насочени към постигане на дългосрочни лоялни бизнес взаимоотношения, които благоприятстват за успеха на вашия бизнес, като дават реална и точна информация на ръководството за състоянието на фирмените финанси, с което подпомага и облекчава вземането на управленски решения.

От самото си създаване счетоводна къща „Раденкови Консулт“ ООД работи с необходимия специализиран финансово-счетоводен, правен и ТРЗ софтуер. Дружеството разполага с всички съвременни комуникационни средства и поддържа добра комуникация, по удобен за клиента начин като му представя бързи отговори и адекватна информация.

Основните цели на „Раденкови Консулт“ ООД са:

  • да работим с индивидуален подход към всеки клиент;
  • да бъдем коректни;
  • да осигуряваме своевременна информация, улесняваща вземането на управленски решения за развитието на бизнеса ви;
  • да защитаваме интересите на клиента.

Екип

Борис Раденков
Квалификация: Магистърска степен по счетоводство и контрол от Икономически университет Варна.
Професионлен опит: години.

Диана Раденкова
Квалификация: Магистърска степен по счетоводство и контрол от Икономически университет Варна. Професионален опит: години.