Данъчни облекчения за отглеждане на дете за 2021 година

Posted on

При ползване на данъчното облекчение за деца по Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2021 г. сумата, която ще се приспада от годишните данъчни основи е:

при едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 4 500 лв.; при две ненавършили пълнолетие деца – в размер на 9 000 лв.; при три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 13 500 лева.

При ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания сумата, с която се намаляват годишните данъчни основи, е в размер на 9000 лева.

Важно е да се знае, че тези данъчни облекчения ще се ползват от 1 до 31 декември 2021-а чрез работодател или при подаването на годишната данъчна декларация за 2021-а.

И през тази година хората ще могат да се възползват от данъчни облекчения за декларирания за 2020 г. доход при отглеждане на деца, но те ще бъдат в по-нисък размер.

До края на декември работниците или служителите трябваше да представят необходимите документи пред своите работодатели, ако искат чрез тях да ползват данъчните облекчения за деца.

Две са декларациите за ползване на данъчното облекчение – за деца по чл. 22в и данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Припомняме, че отпадна изискването за представяне на писмена декларация от другия родител, че той няма да ползва данъчното намаление. Дадена е възможност двете облекчения – за деца и за деца с увреждания, да се ползват от двамата родители, когато доходите на единия не са достатъчни, за да ползва облекченията в пълен размер. В тези случаи разликата може да се ползва от другия родител чрез подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Данъчните облекчения не могат да се ползват чрез работодателя, ако родителят не е декларирал, че няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, или че ще подава годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Най-лесният начин да се проверят задълженията към бюджета е като се направи справка чрез портала за електронни услуги на НАП, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК), който може да се получи във всеки офис на приходната агенция.

Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания за 2020 г. могат да се ползват по два начина.

Първият начин е чрез работодателя по основното трудово правоотношение, който е задължен да извърши годишно облагане на доходите от трудови правоотношения на съответното лице, в срок до 31 януари 2021 г. В този случай е необходимо работникът или служителят да предостави на работодателя си декларацията по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (за данъчното облекчение за деца) и/или декларацията по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (за данъчното облекчение за деца с увреждания), както и останалите необходими документи, в срок от 30 ноември до 31 декември 2020 г.

Вторият начин за ползване на данъчно облекчение е с подаване на годишната данъчна декларация за 2020 г. – до 30 април 2021 г. Към годишната данъчна декларация се прилага и съответния образец на декларация за облекчение за деца, като е необходимо към датата на подаване на годишната декларация в приходната агенция, родителят да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.

Данъчните облекчения за деца с увреждания дават възможност сумата от годишните данъчни основи да се намали с 2000 лв. за отглеждане на дете с 50 или с над 50 на сто вид и степен на увреждане. Към формуляра се прилага копие от валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

Данъчното облекчение за деца (по чл. 22в от ЗДДФЛ) намалява сумата по годишната данъчна основа в зависимост от броя на децата: с 200 лв. за едно дете до 18 г.; с 400 лв. – за две деца; или с 600 лв. за три или повече деца, ненавършили пълнолетие.

Статията е публикуване на https://dariknews.bg/novini/bylgariia/kakvi-danyci-shte-ni-vyrnat-za-otglezhdane-na-dete-prez-2021-2254703?fbclid=IwAR229LrHENrLKY0z_sC8b8e78N_HMhJM2OMWeFV2nGRhv2aPq-js3ZM2140Related: chris watts assaulted, michael j wooley bigfoot, agreement between investor and working partner, high limit coin pushers in ohio, m2 money velocity and inflation, www annuarium va diocesi e istituti, steward health care financial problems 2021, prima banka hypoteka pre zivnostnikov, alex acquavella net worth, june therese mullen, allen funeral home oxford, nc obituaries, sofyen belamouadden dave, ark spino stats, was mark labbett in grange hill, busted newspaper hancock county mississippi,Related: tf2 stats tracker, steuben county compost hours, can you have chickens in city limits in texas, shein influencer marketing, zakariyya mosque bolton timetable 2021, oldest african american alive 2022, how to make a blackout in kaiju paradise, pasco county chicken ordinance, poisoned dress queen elizabeth, iowa department of inspections and appeals jobs, when does hisoka appear after the chimera ant arc, fake ancestry results generator, tamaskan puppies massachusetts, rent to own blairsville, ga, yankees head groundskeeper,Related: entry level tech jobs nyc no experience, casas en remate en paterson, nj, clarksburg cider food menu, volkswagen commercial actor, roscommon county warrant list, janis leverenz, what make is susan calman campervan, does kaiser qualify for pslf, candidates for adams county sheriff 2022, vsp customer service representative job description, worst neighborhoods in greensboro, nc, what is the highest elevation on highway 395, monty brinson net worth, did cochise have blue eyes, why am i so tired today astrology,Related: serbian beauty standards, what to eat before blood donation, river monsters host dies, gordon cooper wife susan taylor, distinct ideas of karol wojtyla about intersubjectivity, funeral notices queensland times, supernatural fanfiction dean abused by john, david thompson obituary michigan, the ship southfleet, stack calculator java github, why do we make an ahh“ sound after drinking, tesco retired staff benefits, glamrock freddy x montgomery gator fanfiction, san francisco obituaries 2021, ecnl national rankings,Related: lord colin ivar campbell wiki, black diamond league basketball harlem globetrotters, ethics resource center 5 characteristics, a stranger in the house sequel, new york accent generator, where is the expiration date on cup noodles, what animal has 7 stomachs, eastern goldfields senior high school yearbooks, rent to own homes in callaway county, mo, huntington crescent club membership fees, half of my tv screen is dark samsung, bill burr in matrix, barcelona transfer news 2022 2023, pierogi scammer payback net worth, rutland herald obituaries today,Related: army transportation branch manager, city of west haven human resources, in ebaugh’s four stages of the process of role exit, state of decay 2 best quirk skills, how long is omicron contagious, 42067733ff68fbf3590 lone star tick bite photo, woolworths agreement 2020 qld, panto dame names, outbreak easter egg collateral radio locations, independent cricket bat makers, cat drooling before death, names that mean revenge, find the radius of a circle given two points calculator, fictional characters named ryan, wood radio morning show cast,Related: mounir hairdresser wife, anubis powers and abilities, quincy park district youth sports, plymouth prowler for sale under $20,000, homes for rent in pahrump, nv by owner, lucky bucks gaming group, william mapel tv shows, arizona ranger training academy, decorative vinyl lattice panels, wings over flavors ranked, bob sullivan grand rapids obituary, spinach and feta soup newk’s, infopass appointment 2021, zyn neon sign for sale, louisiana state high school swimming championships,Related: william faulkner the writers duty rhetorical analysis, disadvantages of using instructional media as a teacher, benchling boston office address, how to remove green check mark in outlook, shipwreck on google earth, stanly funeral home albemarle, web ticket agenzia entrate app, the mentor network class action lawsuit, pizza caputo nuvola bimby, is sherman pass road open 2022, milam county delinquent tax sale 2021, henderson police department address, beauty rooms to rent lisburn, overseer’s log locations, sundown towns in south carolina list,Related: john digiacomo obituary, fenifox bluetooth mouse manual, tabula read_pdf multiple pages, best graphics card for propresenter 7, cluster homes for sale in brunswick hills ohio, jason bassett stage manager, jannell najera anaheim, fondant potatoes air fryer, west yorkshire police caught on camera, shawano county death notices, engineering fees as a percentage of construction cost uk, fox19 news anchor leaving, allen and ginter non baseball checklist, worthington funeral home rushville, il obituaries, run clion from terminal ubuntu,Related: where can i use verizon e gift card, acrylic vs lacquer kitchen cabinets, ken hatfield net worth, headlight system malfunction visit your dealer, how to make ibuprofen paste, what fast food restaurant has fried pickles, sears craftsman ratchet wrenches, madurai muthu comedy, mythic lich pathfinder, lexus warning lights vsc, , goalrilla gs54 vs gs54c, berrcom thermometer err1, equate lash extension serum, blaze fn fortnite aimbot,Related: who is barb lewis sister, luis y laura caso cerrado, my lottery dream home host sick, cyrus and isaac utsler, snap in boat foam flooring, 40 celebrities with autism, westminster large item pickup 2022, michael bennett tucson, the sun times heber springs obituaries, list of medium lift helicopters, quiet bpd and romantic relationships, kansas city chiefs assistant coaches salaries, windermere commission split, lake havasu boat races 2022, ericsson radio 4449 spec sheet,Related: paylocity w2 former employee, ottolenghi mushroom wellington, can you melt gummy vitamins, google apm internship 2021, borderlands 3 best moze build mayhem 10, 5,000 lb receiver hitch, river isaac ruah olsen, na+o2 na2o balanced equation, bluechair comics building, bohan gta 5, 7mm rem mag vs 308, syngonium wendlandii canada, pga membership fees, row to skierg conversion, glock 21 complete upper parts kit,Related: ron abuses hermione, dramione fanfiction, pineapple team names, how to create a skewed distribution in excel, outliers hockey players, stylewell bistro chairs, why did michaela pereira leave cnn, loops and threads loom instructions, sims 4 facial piercings cc, sarah lawrence college athletic director, clase azul reposado tequila en tijuana, john demler north woods law married, can aspirin dissolve blood clots, football clubs in kuwait looking for players, secondary consumers in the tropical rainforest, when someone gives you the silent treatment,Related: top 20 gold coast influencers, trx4 defender pickup body, hofstra football 1985, how to transfer property after death in alabama, glasses frames for 60 year old woman 2022, polish citizenship by descent before 1920, internal temp chicken thighs bone in, call me kevin controversy, happy meat farms passwords, advantages and disadvantages of stop motion animation, direct rule in tanganyika, bullfrog brewery brunch menu, walter elias disney miller, jack’s pizza responds to barstool, stark county il police scanner,Related: chris pappas contact, raleigh charter high school dress code, bergen county tennis tournament 2022, mcmenamins happy hour menu, can you shoot a slug out of any shotgun, 1994 tennessee baseball roster, stellan bettany school, gender revolution: a journey with katie couric worksheet, 36 west 66th street extell, which list includes events that occurred during reconstruction, anomalous electron configuration of ag, cocker spaniel rescue kansas, jefferson university directory, smart cremation vs neptune society, zoe simmons gymnast,Related: homes for sale wellington, ks, how much did judi dench get paid for skyfall, fiserv conference 2022 las vegas, monster house constance dead body, how do you handle adversity interview question, levan saginashvili arm wrestling record, chechnya currency to dollar, mccormick funeral home obituaries, private landlords that accept evictions, mcdonald’s head office uk email address, caravan tours canadian rockies, steven brown obituary springfield, mo, columbia city, seattle crime, mahesh kale daughter, barrel edge derbyshire,Related: heritage golf club owners, axolotl for sale florida, robert allbritton wife, picture of pierre thomas wife, harlands jd gym cancellation, who said sleep is the cousin of death, weaving supplies madison, wi, sunkissedcoconut return policy, when is soma semi annual sale 2021, penske human resources contact, poema de despedida a un amor imposible, low income housing in terrytown, la, sunderland council environmental health contact number, lakeside union school district superintendent, headspace strain genetics,Related: bank of america 222 broadway new york, ny 10038, nearest tube station to london stadium, etowah county inmate mugshots, criminal minds unsubs that got away, javon walton boxing record, sass background image: url, contentores toronto para portugal, isolation of limonene from orange peels lab report, greenspoint shooting today, rosie’s cantina locations, black midwives in maryland, bradford county recent arrests, bus 1170 scene tim mclean photos, a matter of life and death script, pandas split string and get first element,Related: the paper palace ending explained, keller williams family reunion 2023 location, boardman crime activity, black rifle coffee political donations, oracion para alejar a una persona conflictiva, driving jobs in germany for foreigners, aurora police department il mugshots, eric karros first wife, are sam giancana daughters still alive, celebration park moreno valley water hours, joshua luke johnston married, izzie balmer charles hanson sister auctioneer, newton county election results, po box 7239 sioux falls sd, an advantage of bonds is quizlet,Related: ticketek junior ticket age, advantages and disadvantages of the mexican american war, breaking news alexandria, mn, solidworks export assembly tree to excel, log cabin resort montello, wi for sale, buckeye acre farm equine now, musmanno funeral home obituaries, accounting clerk objective, sea bass salsa verde jamie oliver, fallout 4 revealing male armor, please add your comments if i missed anything, pizzeria saint herblain, grateful dead original art, alan partridge lynn quotes, allegiant covid testing,Related: jamahl mosley wife cheating, how to get a kwami in real life spell, cohen and steers senior associate salary, stood up and hit head on cabinet, python argparse list of strings comma separated, how to get santa claus in blooket hack, nikolai lantsov birthday, maude delmont bio, john denver last photo, oregon noise ordinance hours, bt sport cancellation number, southern baptist churches in rapid city, sd, amsterdam recorder police report, shooting in oxford, nc 2020, campbell county ky mugshots,Related: linda bassett husband, deseado island bermuda, pickleball lessons in the villages, fl, brendan allen military service, lyndon institute school calendar, cause and effect of the atlantic slave trade quizlet, narrowed pinto rack and pinion, kansas hold for state warrant, cardamom production in world, where does outback steakhouse get their cheesecake, charlotte tilbury batch code checker, oracion del tabaco a santa marta dominadora, what does it mean when a priest is in residence, map of seir and succoth, tim allen married daughter,

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *