Данъчни облекчения за отглеждане на дете за 2021 година

Posted on Leave a comment

При ползване на данъчното облекчение за деца по Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2021 г. сумата, която ще се приспада от годишните данъчни основи е: при едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 4 500 лв.; при две ненавършили пълнолетие деца – в размер на 9 000 лв.; при три […]