Основни промени в Наредба № Н-18 от 2006 г., обнародвани на 29.03.2019 г.

Posted on Leave a comment

Обобщение на промените в Наредба Н-18, обнародвани на 29.03.19 Възможност за електронен фискален бон за търгуващите чрез електронен магазин. Електронната касова бележка може да се генерира изцяло в електронен вид и да се изпрати по имейл на потребителя, без отпечатване на хартия Описани са правилата за вписване и заличаване в списъка на електронните магазини, който […]