Декларации от предприятия без дейност за 2017 година

Posted on

Във връзка със зачестилите въпроси относно какви декларации следва да подават предприятия без дейност през 2017 решихме да обобщим най-важното от промените.

1. Съгласно чл. 92 (4) от ЗКПО предприятия, които не са осъществявали дейност, по смисъла на Закона за счетоводството, през 2017 година не подават годишна данъчна декларация към НАП и не подават годишен отчет за дейността към НСИ.

2. Отпада задължението за обявяване на отчетите в Агенцията по Вписванията към Търговския регистър.

Предприятията, които не са осъществявали дейност имат следните задължения:

1. В срок до 31.03.2018 година следва да подадат декларация в Агенцията по вписвания, с която да декларират, че не са осъществявали дейност.

2. В срок до 30.04.2018 година следва да подадат декларация в НСИ.

Считано от 01.01.2017г. в Закона за счетоводството има дефиниция на „предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период“

Необходимо е да са изпълнени едновременно следните условия:
а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;
б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;
в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;
г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.

 

За контакти: 0883363073 или radenkoviconsult@gmail.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *